Back to petition

To: Office of the Mayor | Tumalim, Nasugbu, Batangas

Say NO to New Star Poultry Farm! Unahin at Tiyakin ang Kalusugan HINDI ang Manukan!

Reason for signing

  • Health over anything.