Skip to main content

To: Infanta, Quezon's Mayor, SB Members, & Municipal Development Council of Infanta.

LGU ng Infanta, Quezon Laban sa konstraksyon ng kaliwa dam.

Maging isa sa mga pangunahing tatayong "complainants" sa mga kasong isasampa kaugnay sa mga paglabag ng mga sangkot na ahensya sa planong itatayong kaliwa dam.

Why is this important?

"ANG BUHÁY NA SIERRA MADRE AY BUHAY NATING LAHAT"
...kung mamamatay ang Sierra Madre, mamatay din tayo...

KAMI, na sang-ayon at kusang loob na lumagda dito, ay binubuo ng iba't ibang mga may taya mula sa hanay ng mga CSO's, Academe, Batayang sektor, Interfaith-based groups, Katutubo, Pribadong sektor, Negosyante, at Youth group dito sa bayan ng Infanta, ay kaisa at sumusuporta sa di matitinag na pagtutol sa panukalang pagtatayo ng Kaliwa Dam ipinahayag sa pamamagitan ng mga Resolusyon at Ordinansa ng di pagsang-ayon sa proyekto ng bayang ito.

DAHIL DITO, kami ay magalang na humihiling na manindigan ang local na Pamahalaang Bayan ng Infanta sa pagiging pangunahing tatayo bilang "complainant" sa mga isasampang kasong may kaugnayan sa iba't-ibang paglabag sa planong pagtatayo ng Kaliwa Dam.

SAPAGKAT, ang Kaliwa Dam, na isa sa mga proyekto sa ilalim ng "Build, Build, Build" program ng Pamahalaang Nasyunal at itatayo sa loob ng Protected Area ng PP 1636 at sakop din ng Lupaing Ninuno ng mga Dumagat-Remontado ay makakasira sa mayamang samu't-saring buhay.

SAPAGKAT, sang-ayon sa mga dalubhasa at syensya, ang epekto ng dambuhalang dam ay mahigpit na kaugnay sa labis na pag-init ng mundo at pabago-bagong klima. "Baha sa panahon ng tag-ulan at tagtuyot naman sa panahon ng tag-init;"

SAPAGKAT, ang epekto nito ay hindi lamang mararanasan ng mga pamayanang nakapalibot malapit sa itatayong dam kundi gayudin sa milyon-milyong mamamayan sa ibabang bahagi nito at posibleng makasira ng mga ari-arian, mga sakahan at mismong buhay ng tao, gaya ng naranasang delubyo noong November 29, 2004 dito sa Real-Infanta-Nakar (ReINa);

SAPAGKAT, hindi naman nagmumula sa dambuhalang dam ang suplay ng tubig, kundi sa mayamang kagubatan at malusog na watershed. Hindi matutumbasan ng perang kikitain sa pagtatayo ng Dam ang mga serbisyong ekolohikal (ecological services) na ibinibigay ng Sierra Madre, tulad ng malinis na tubig at hangin, mga produktong-gubat, halamang gamot, mga hayop, isda sa kailugan at halaman na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga upland communities, lalo na ng mga katutubo;

SAPAGKAT, naniniwala tayo na "ANG BUHÁY NA SIERRA MADRE AY BUHAY NATING LAHAT"...at kung mamamatay ang Sierra Madre dahil sa planong itayong Kaliwa Dam, mamatay din tayo...;

SAPAGKAT, ang MWSS na siyang project proponent, kasama ang iba pang ahensyang katuwang nito ay marami nang nagawang paglabag, iregularidad sa proseso ng pagkuha ng pagpayag sa komunidad at walang local permits para simulan ang kontruksyon ng access road.

KUNG KAYA'T kami po ay magalang na humuhiling sa Punong Bayan, Miyembro ng Sangguniang Bayan at Municipal Development Council, na maging isa sa mga pangunahing tatayong "complainants" ang lokal na Pamahalaan ng Infanta sa mga kasong isasampa kaugnay sa mga paglabag ng mga sangkot na ahensya sa planong itatayong Kaliwa Dam.

How it will be delivered

I will deliver the result in person to the office of the mayor.

Infanta, Quezon, Philippines

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2020-10-22 03:55:44 +0800

100 signatures reached

2020-10-21 08:27:56 +0800

50 signatures reached

2020-10-21 06:23:10 +0800

25 signatures reached

2020-10-21 04:28:11 +0800

10 signatures reached