Back to petition

To: Office of the Mayor | Tumalim, Nasugbu, Batangas

Say NO to New Star Poultry Farm! Unahin at Tiyakin ang Kalusugan HINDI ang Manukan!

Reason for signing

  • Nakiisa po ako sa petisyong ito hindi dahil para makialam sa kung ano mang desisyon ng mga opisyal ng barangay na involve kundi dahil ay para po sa AKIN ito ang TAMA.