Back to petition

To: Department of Environment and Natural Resources (DENR), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)

Stop Reclamation! Save and Defend Manila Bay!

Reason for signing

  • hindi naman masama ang pag unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan...